Til toppen

10820: Beregnet slaktevekt for villrein, etter alder og kjønn (F) 1986-1987 - 2019-2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986-1987 , 1987-1988 , 1988-1989 ,

Valgt 1 av totalt 34

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Villreinområder i alt , Setesdal - Ryfylke , Setesdal - Austhei ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

kjønn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Slaktevekt er beregnet på grunnlag av gjennomsnittsvekter og antall felte dyr. Tonn

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Reinheimen - Breheimen

Byttet navn fra Ottadalsområdet januar 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken