Nasjonale prøver

Til toppen

10794: Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, kjønn og foreldrenes utdanningsbakgrunn (F) 2014 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.