Til toppen
10790: Åpnede konkurser, etter konkurstype og 5-siffer næring (SN2007) (K) 2009K1 - 2020K2
Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
hfo@ssb.no

Måleenhet
Åpnede konkurser i alt:
konkursar
Foretakskonkurser, ekskl. enkeltpersonforetak:
konkursar
Personlige konkurser, inkl. enkeltpersonforetak:
konkursar
Referansetid
Åpnede konkurser i alt:
Måneden
Foretakskonkurser, ekskl. enkeltpersonforetak:
Måneden
Personlige konkurser, inkl. enkeltpersonforetak:
Måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
Må velges *
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 46 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0


Totalt 828 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
næring (SN2007)
43.220 VVS-arbeid
43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger
Utgått kode.
55.301 Drift av campingplasser
Utgått kode.
55.302 Drift av turisthytter
Utgått kode.
64.303 Porteføljeinvesteringsselskaper
Utgått kode.
64.304 Skattebetingede investeringsselskaper
Utgått kode.
64.309 Annen verdipapirvirksomhet
Utgått kode.

Brukerveiledning for statistikkbanken