10790: Åpnede konkurser, etter konkurstype og 5-siffer næring (SN2007) (K) 2009K1 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 828 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 46 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.08.2020
Kontakt
Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
hfo@ssb.no

Måleenhet
Åpnede konkurser i alt:
konkursar
Foretakskonkurser, ekskl. enkeltpersonforetak:
konkursar
Personlige konkurser, inkl. enkeltpersonforetak:
konkursar
Referansetid
Åpnede konkurser i alt:
Måneden
Foretakskonkurser, ekskl. enkeltpersonforetak:
Måneden
Personlige konkurser, inkl. enkeltpersonforetak:
Måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
næring (SN2007)
43.220 VVS-arbeid
43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger
Utgått kode.
55.301 Drift av campingplasser
Utgått kode.
55.302 Drift av turisthytter
Utgått kode.
64.303 Porteføljeinvesteringsselskaper
Utgått kode.
64.304 Skattebetingede investeringsselskaper
Utgått kode.
64.309 Annen verdipapirvirksomhet
Utgått kode.

Brukerveiledning for statistikkbanken