Ekteskap og skilsmisser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) 1906 - 1968

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
18.01.2018 08:00
Levendefødte i alt:
personer
Levendefødte utenfor ekteskap:
personer
Dødfødte i alt:
personer
Dødfødte utenfor ekteskap:
personer
Døde i alt:
personer
Tvillingfødsler:
fødsler
Trillingfødsler og over:
fødsler
Vigsler i alt:
vigsler
Borgerlige vigsler:
vigsler
Utvandringer, utenfor Europa:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Levendefødte i alt:
31.12.
Levendefødte utenfor ekteskap:
31.12.
Dødfødte i alt:
31.12.
Dødfødte utenfor ekteskap:
31.12.
Døde i alt:
31.12.
Tvillingfødsler:
31.12.
Trillingfødsler og over:
31.12.
Vigsler i alt:
31.12.
Borgerlige vigsler:
31.12.
Utvandringer, utenfor Europa:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Levendefødte i alt , Levendefødte utenfor ekteskap , Dødfødte i alt ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1906 , 1907 , 1908 ,

Valgt 1 av totalt 63

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 835

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 1950 skjedde mange kommunedelinger en annen dato enn 1. januar, oftest 1. juli. I en del av disse tilfellene foreligger det ikke detaljerte nok tall for å kunne vise antall hendelser (fødte, døde osv.) hvert enkelt kalenderår helt i samsvar med gjeldende kommuneinndeling.
Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

bygder/byer

Inndeling i bygder/byer finnes på fylkes- og landsnivå.

statistikkvariabel

Levendefødte utenfor ekteskap

Antall på 1 og 2 er erstattet med tegnet ':' av konfidensialitetshensyn.

Dødfødte i alt

Antall på 1 og 2 er erstattet med tegnet ':' av konfidensialitetshensyn.

Dødfødte utenfor ekteskap

Antall på 1 og 2 er erstattet med tegnet ':' av konfidensialitetshensyn.

Tvillingfødsler

I denne tabellen er tallene for tvillingfødsler ufullstendige, til dels mye for lave, for enkelte år. Mer pålitelige tall for flerfødsler, men bare på fylkesnivå, går fram av tall for fødte tvillinger og trillinger (der enheten er barn) publisert i årlige utgaver i NOS Folkemengdens bevegelse. Se Historiske publikasjoner.

Utvandringer, utenfor Europa

For 1906-1920 mangler i denne tabellen helt kommunetall for utvandring fra bygder. For 1906-1907 og 1919-1920 mangler det utvandringstall for de fleste byene også, med unntak for de ca. 10 største. For 1941-1945 mangler tall helt, men også utvandringen skal ha opphørt helt under krigen. Tidsserien slutter i 1965.