10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) 1906 - 1968
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 835 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

bygder/byer

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 63 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.01.2018
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Levendefødte i alt:
personer
Levendefødte utenfor ekteskap:
personer
Dødfødte i alt:
personer
Dødfødte utenfor ekteskap:
personer
Døde i alt:
personer
Tvillingfødsler:
fødsler
Trillingfødsler og over:
fødsler
Vigsler i alt:
vigsler
Borgerlige vigsler:
vigsler
Utvandringer, utenfor Europa:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Referansetid
Levendefødte i alt:
31.12.
Levendefødte utenfor ekteskap:
31.12.
Dødfødte i alt:
31.12.
Dødfødte utenfor ekteskap:
31.12.
Døde i alt:
31.12.
Tvillingfødsler:
31.12.
Trillingfødsler og over:
31.12.
Vigsler i alt:
31.12.
Borgerlige vigsler:
31.12.
Utvandringer, utenfor Europa:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Før 1950 skjedde mange kommunedelinger en annen dato enn 1. januar, oftest 1. juli. I en del av disse tilfellene foreligger det ikke detaljerte nok tall for å kunne vise antall hendelser (fødte, døde osv.) hvert enkelt kalenderår helt i samsvar med gjeldende kommuneinndeling.

Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
bygder/byer
Inndeling i bygder/byer finnes på fylkes- og landsnivå.
statistikkvariabel
Levendefødte utenfor ekteskap
Antall på 1 og 2 er erstattet med tegnet ':' av konfidensialitetshensyn.
Dødfødte i alt
Antall på 1 og 2 er erstattet med tegnet ':' av konfidensialitetshensyn.
Dødfødte utenfor ekteskap
Antall på 1 og 2 er erstattet med tegnet ':' av konfidensialitetshensyn.
Tvillingfødsler
I denne tabellen er tallene for tvillingfødsler ufullstendige, til dels mye for lave, for enkelte år. Mer pålitelige tall for flerfødsler, men bare på fylkesnivå, går fram av tall for fødte tvillinger og trillinger (der enheten er barn) publisert i årlige utgaver i NOS Folkemengdens bevegelse. Se Historiske publikasjoner.
Utvandringer, utenfor Europa
For 1906-1920 mangler i denne tabellen helt kommunetall for utvandring fra bygder. For 1906-1907 og 1919-1920 mangler det utvandringstall for de fleste byene også, med unntak for de ca. 10 største. For 1941-1945 mangler tall helt, men også utvandringen skal ha opphørt helt under krigen. Tidsserien slutter i 1965.

Brukerveiledning for statistikkbanken