Fødte

Til toppen

10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) 1906 - 1968

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Levendefødte i alt , Levendefødte utenfor ekteskap , Dødfødte i alt ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1906 , 1907 , 1908 ,

Valgt 1 av totalt 63

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 835

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 1950 skjedde mange kommunedelinger en annen dato enn 1. januar, oftest 1. juli. I en del av disse tilfellene foreligger det ikke detaljerte nok tall for å kunne vise antall hendelser (fødte, døde osv.) hvert enkelt kalenderår helt i samsvar med gjeldende kommuneinndeling.
Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 .

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

bygder/byer

Inndeling i bygder/byer finnes på fylkes- og landsnivå.

statistikkvariabel

Levendefødte utenfor ekteskap

Antall på 1 og 2 er erstattet med tegnet ':' av konfidensialitetshensyn.

Dødfødte i alt

Antall på 1 og 2 er erstattet med tegnet ':' av konfidensialitetshensyn.

Dødfødte utenfor ekteskap

Antall på 1 og 2 er erstattet med tegnet ':' av konfidensialitetshensyn.

Tvillingfødsler

I denne tabellen er tallene for tvillingfødsler ufullstendige, til dels mye for lave, for enkelte år. Mer pålitelige tall for flerfødsler, men bare på fylkesnivå, går fram av tall for fødte tvillinger og trillinger (der enheten er barn) publisert i årlige utgaver i NOS Folkemengdens bevegelse. Se Historiske publikasjoner.

Utvandringer, utenfor Europa

For 1906-1920 mangler i denne tabellen helt kommunetall for utvandring fra bygder. For 1906-1907 og 1919-1920 mangler det utvandringstall for de fleste byene også, med unntak for de ca. 10 største. For 1941-1945 mangler tall helt, men også utvandringen skal ha opphørt helt under krigen. Tidsserien slutter i 1965.