Til toppen

10744: Avtalte årsverk i familievernet, etter familievernsregion, alder og kjønn 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
kjønn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

region


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2015 er a-ordningen benyttet som ny kilde til årsverkstallene. For mer informasjon, se tekstboksen som er knyttet til publiseringen for 2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken