Landbruksundersøkinga

Til toppen
10717: Jordbruksbedrifter med betaling for jordleige og leigd areal (F) 1999 - 2013
Sist endret
14.01.2016
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter som betaler for jordleige:
bedrifter
Areal det blei betalt leige for (dekar):
dekar
Leigesum (utan mva.) (1 000 kr):
1 000 kr
Gjennomsnittleg betaling det blei betalt leige for (kr pr. dekar):
kr per dekar
Jordbruksbedrifter som ikkje betaler for leigejord:
bedrifter
Areal som blei leigd gratis (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter som betaler for jordleige:
31.12.
Areal det blei betalt leige for (dekar):
31.12.
Leigesum (utan mva.) (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittleg betaling det blei betalt leige for (kr pr. dekar):
31.12.
Jordbruksbedrifter som ikkje betaler for leigejord:
31.12.
Areal som blei leigd gratis (dekar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken