Landbruksundersøkinga

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10717: Jordbruksbedrifter med betaling for jordleige og leigd areal (F) 1999 - 2013

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
14.01.2016 10:00
Jordbruksbedrifter som betaler for jordleige:
bedrifter
Areal det blei betalt leige for (dekar):
dekar
Leigesum (utan mva.) (1 000 kr):
1 000 kr
Gjennomsnittleg betaling det blei betalt leige for (kr pr. dekar):
kr per dekar
Jordbruksbedrifter som ikkje betaler for leigejord:
bedrifter
Areal som blei leigd gratis (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter som betaler for jordleige:
31.12.
Areal det blei betalt leige for (dekar):
31.12.
Leigesum (utan mva.) (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittleg betaling det blei betalt leige for (kr pr. dekar):
31.12.
Jordbruksbedrifter som ikkje betaler for leigejord:
31.12.
Areal som blei leigd gratis (dekar):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000