Landbruksundersøkinga

Til toppen
10715: Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd jordbruksareal med eller utan kontrakt (F) 1999 - 2013
Sist endret
14.01.2016
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Måleenhet
Alle jordbruksbedrifter med leigejord:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med all leigejord utan skriftleg kontrakt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med all leigejord på skriftleg kontrakt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med leigejord med både med og utan skriftleg kontrakt:
bedrifter
Leigd jordbruksareal, utan skriftleg kontrakt (dekar):
dekar
Leigd jordbruksareal med skriftleg kontrakt på 1-4 år (dekar):
dekar
Leigd jordbruksareal med skriftleg kontrakt på 5-9 år (dekar):
dekar
Leigd jordbruksareal med skriftleg kontrakt på 10 år eller meir (dekar):
dekar
Referansetid
Alle jordbruksbedrifter med leigejord:
31.12.
Jordbruksbedrifter med all leigejord utan skriftleg kontrakt:
31.12.
Jordbruksbedrifter med all leigejord på skriftleg kontrakt:
31.12.
Jordbruksbedrifter med leigejord med både med og utan skriftleg kontrakt:
31.12.
Leigd jordbruksareal, utan skriftleg kontrakt (dekar):
31.12.
Leigd jordbruksareal med skriftleg kontrakt på 1-4 år (dekar):
31.12.
Leigd jordbruksareal med skriftleg kontrakt på 5-9 år (dekar):
31.12.
Leigd jordbruksareal med skriftleg kontrakt på 10 år eller meir (dekar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken