Landbruksundersøkinga

Til toppen
10714: Jordbruksbedrifter med kufjøs, kuplassar og mjølkerobotar (F) 1999 - 2013
Sist endret
14.01.2016
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med kufjøs, i alt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med båsfjøs:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med lausdriftsfjøs:
bedrifter
Kuplassar i båsfjøs:
kuplassar
Kuplassar i lausdriftsfjøs:
kuplassar
Mjølkerobotar:
robotar
Referansetid
Jordbruksbedrifter med kufjøs, i alt:
31.12.
Jordbruksbedrifter med båsfjøs:
31.12.
Jordbruksbedrifter med lausdriftsfjøs:
31.12.
Kuplassar i båsfjøs:
31.12.
Kuplassar i lausdriftsfjøs:
31.12.
Mjølkerobotar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken