Landbruksundersøkinga

Til toppen
10713: Jordbruksbedrifter med korntørke og høytørke (F) 1999 - 2013
Sist endret
14.01.2016
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med korntørke, i alt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med korntørke, kaldluftsanlegg:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med korntørke, varmluftsanlegg:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med høytørke:
bedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter med korntørke, i alt:
31.12.
Jordbruksbedrifter med korntørke, kaldluftsanlegg:
31.12.
Jordbruksbedrifter med korntørke, varmluftsanlegg:
31.12.
Jordbruksbedrifter med høytørke:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken