Landbruksundersøkinga

Til toppen
10712: Jordbruksbedrifter med/utan driftsbygning og grunnflate på driftsbygningar (F) 1999 - 2013
Sist endret
14.01.2016
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter utan driftsbygning:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med driftsbygning:
bedrifter
Driftsbygninger:
bygninger
Grunnflata av driftsbygningane (m²):
Referansetid
Jordbruksbedrifter utan driftsbygning:
31.12.
Jordbruksbedrifter med driftsbygning:
31.12.
Driftsbygninger:
31.12.
Grunnflata av driftsbygningane (m²):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken