Finansielle sektorregnskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10706: Finansielle sektorregnskaper, kvartalstall, etter sektor, finanspost og motsektor (mill. kr) 1995K4 - 2024K1

Torbjørn Cock Rønning, Statistisk sentralbyrå
+47 97 75 28 57
06.06.2024 08:00
Beholdning:
mill. kr
Transaksjoner:
mill. kr
Andre endringer:
mill. kr
Beholdning:
Slutten av kvartalet
Transaksjoner:
31.12.
Andre endringer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995K4 , 1996K1 , 1996K2 ,

Valgt 1 av totalt 114

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. BF9 Netto , F01 Totale fordringer (F) , F10 Monetært gull og trekkrettigheter ,

Valgt 0 av totalt 53

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. S0 Sum alle sektorer , S1 Sum norske sektorer , S11 Ikke finansielle foretak inkludert avstemmingssektor ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. S0 Sum alle sektorer , S1 Sum norske sektorer , S11 Ikke finansielle foretak inkludert avstemmingssektor ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000