Barnevern

Til toppen

10673: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon, alder og kjønn (F) 2013 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-17 år , 0-22 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen er ikkje oppdatert med tal for 2020 per 02.07.2021 fordi det er avdekt ein feil ved innrapportering av konklusjon for meldingar frå ein del kommunar. Så snart SSB mottek korrekte tal vil tabellen bli oppdatert.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.