Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10662: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og for nye barn, etter landsdel, tiltak og kjønn 2013 - 2020

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
02.07.2021 08:00
Barnevernstiltak i løpet av året:
tiltak
Barnevernstiltak per 31. desember:
tiltak
Barnevernstiltak per 31. desember per 1 000 0-17 år:
tiltak per 1 000 innbyggjarar
Barnevernstiltak per 31. desember per 1 000 0-22 år:
tiltak per 1 000 innbyggjarar
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
tiltak
Barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Barnevernstiltak per 31. desember:
31.12.
Barnevernstiltak per 31. desember per 1 000 0-17 år:
31.12.
Barnevernstiltak per 31. desember per 1 000 0-22 år:
31.12.
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo og Viken , Innlandet , Agder og Sør-Austlandet ,

Valgt 0 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Alle tiltak , 1 Institusjon , 1.01 Barnevernsinstitusjonar ,

Valgt 0 av totalt 57

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

år

2013

For kommunane Øvre Eiker, Stokke, Bjerkreim, Ørsta, Kvæfjord og Bardu er tiltak med kode 1.01 Barnevernsinstitusjonar tatt ut av tabellen, men dei er med i sum alle tiltak.