Barnevern

Til toppen

10661: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og for nye barn, etter landsdel, tiltak og alder 2013 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo og Viken , Innlandet , Agder og Sør-Austlandet ,

Valgt 0 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Alle tiltak , 1 Institusjon , 1.01 Barnevernsinstitusjonar ,

Valgt 0 av totalt 57

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

år

2013

For kommunane Øvre Eiker, Stokke, Bjerkreim, Ørsta, Kvæfjord og Bardu er tiltak med kode 1.01 Barnevernsinstitusjonar tatt ut av tabellen, men dei er med i sum alle tiltak.