Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10660: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og for nye barn, etter tiltak (F) 2013 - 2022

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
06.07.2023 08:00
Barnevernstiltak i løpet av året:
tiltak
Barnevernstiltak per 31. desember:
tiltak
Barnevernstiltak per 31. desember per 1000 innbyggjarar 0-17 år:
per 1000
Barnevernstiltak per 31. desember per 1000 innbyggjarar 0-24 år (0-22 år t.o.m. 2020):
per 1000
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
tiltak
Barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Barnevernstiltak per 31. desember:
31.12.
Barnevernstiltak per 31. desember per 1000 innbyggjarar 0-17 år:
31.12.
Barnevernstiltak per 31. desember per 1000 innbyggjarar 0-24 år (0-22 år t.o.m. 2020):
31.12.
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Alle tiltak , 1 Institusjon , 1.01 Barnevernsinstitusjonar ,

Valgt 0 av totalt 58

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå 2021 er det lagt til ein ny tiltakskode 2.06 Mellombels heim i familie og nære nettverk. Tiltakskode 2.05 har endra namn frå Beredskapsheim til Beredskapsheim utanom familie og nære nettverk. For tidlegare år er det sannsynleg at tiltak som frå 2021 er registrert med tiltakskode 2.06 var registrert med 2.05, 2.01 eller 2.99.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.