Til toppen

10660: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og for nye barn, etter tiltak (F) 2013 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 21

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Alle tiltak , 1 Institusjon , 1.01 Barnevernsinstitusjonar ,

Valgt 0 av totalt 57

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

år

2013

For kommunane Øvre Eiker, Stokke, Bjerkreim, Ørsta, Kvæfjord og Bardu er tiltak med kode 1.01 Barnevernsinstitusjonar tatt ut av tabellen, men dei er med i sum alle tiltak.

statistikkvariabel: Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året , år: 2013

Statistikkvariabelen 'Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året ' er rettet 22.01.2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken