10660: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og for nye barn, etter tiltak (F) 2013 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

tiltak

Totalt 57 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barnevernstiltak i løpet av året:
tiltak
Barnevernstiltak per 31. desember:
tiltak
Barnevernstiltak per 31. desember per 1 000 0-17 år:
tiltak per 1 000 innbyggjarar
Barnevernstiltak per 31. desember per 1 000 0-22 år:
tiltak per 1 000 innbyggjarar
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
tiltak
Referansetid
Barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Barnevernstiltak per 31. desember:
31.12.
Barnevernstiltak per 31. desember per 1 000 0-17 år:
31.12.
Barnevernstiltak per 31. desember per 1 000 0-22 år:
31.12.
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
år
2013
For kommunane Øvre Eiker, Stokke, Bjerkreim, Ørsta, Kvæfjord og Bardu er tiltak med kode 1.01 Barnevernsinstitusjonar tatt ut av tabellen, men dei er med i sum alle tiltak.
statistikkvariabel: Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året , år: 2013
Statistikkvariabelen 'Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året ' er rettet 22.01.2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken