Til toppen

10660: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31. desember og for nye barn, etter tiltak (F) 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tiltak

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 21

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Alle tiltak , 1 Institusjon , 1.01 Barnevernsinstitusjonar ,

Valgt 0 av totalt 57

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
år
2013
For kommunane Øvre Eiker, Stokke, Bjerkreim, Ørsta, Kvæfjord og Bardu er tiltak med kode 1.01 Barnevernsinstitusjonar tatt ut av tabellen, men dei er med i sum alle tiltak.
statistikkvariabel: Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året , år: 2013
Statistikkvariabelen 'Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året ' er rettet 22.01.2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken