Til toppen

10608: Klimagasser, etter kilde og komponent (F) (avslutta serie) 2009 - 2016

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel

kilde (aktivitet)

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle kilder , Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning, landanlegg , Olje- og gassutvinning - prosessutslipp, landanlegg ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel

komponent


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslippene som beregnes på fylkesnivå omfatter ikke alle utslippskildene som beregnes på nasjonalt nivå. Hvilke utslippskilder som ikke beregnes på fylkesnivå, er angitt i Om statistikken

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken