Til toppen
10600: Saker i familievernet, etter hovedklientens kjønn, alder samlivsstatus og arbeidstilknytning (F) 2013 - 2018
Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Vibeke Sky, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 405
vis@ssb.no

Måleenhet
Saker i familievernet:
saker
Referansetid
Saker i familievernet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
kjønn
samlivsstatus
arbeidstilknytning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

region

Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
kjønn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
arbeidstilknytning

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken