Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

10587: Arbeidsledige (AKU) og undersysselsatte, etter landbakgrunn og kjønn (prosent) 2012 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.

undersysselsatte og arbeidsledige

Arbeidsledige regnes som andel av arbeidsstyrken, undersysselsatte regnes som andel av deltidssysselsatte.