Nasjonalregnskap

Til toppen

10585: Lønn og sysselsetting, etter næring, utdanning og kjønn 2008 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Bergverksdrift og oljeutvinning ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000