Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10585: Lønn og sysselsetting, etter næring, utdanning og kjønn 2008 - 2014

Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
31.08.2016 10:00
Sysselsatte personer (1000 personer):
1000 personer
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
mill. timeverk
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader per utførte timeverk (kr):
kr
Sysselsatte personer (1000 personer):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader per utførte timeverk (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Bergverksdrift og oljeutvinning ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000