Byggeaktivitet i strandsonen

Til toppen
10547: Bygninger langs vassdrag, etter bygningstype (K) 2000 - 2020
Sist endret
08.07.2020
Kontakt
Tom Anders Engebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 40811341
tae@ssb.no

Måleenhet
Bygninger langs vassdrag:
bygninger
Referansetid
Bygninger langs vassdrag:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
bygningstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken