Byggeaktivitet i strandsonen

10547: Bygninger langs vassdrag, etter bygningstype (K) 2000 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

bygningstype

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.07.2020
Kontakt
Tom Anders Engebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 40811341
tae@ssb.no

Måleenhet
Bygninger langs vassdrag:
bygninger
Referansetid
Bygninger langs vassdrag:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken