Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
10510: Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere, etter innvandreres landbakgrunn. 4. kvartal (F) 2008 - 2019
Sist endret
31.08.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Måleenhet
Virksomheter:
virksomheter
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere:
indikator
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand:
indikator
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS:
indikator
Referansetid
Virksomheter:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS:
Tredje uka i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 28 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Indikator=100 når andel innvandrere i virksomheten er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som virksomheten ligger i.
Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.
Virksomheter i næring 09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass får landkode av Enhetsregisteret, selv om arbeidet kan foregå på sokkelen. Det samme kan også forekomme innenfor andre næringer. Tidligere ble virksomheter SSB anså at tilhørte sokkelen omkodet, noe SSB fra og med publiseringen i 2018 sluttet med. Dette har resultert i en justering som medfører at en rekke arbeidsforhold som tidligere var registrert på sokkelen er blitt plassert på fastlandet fra og med 4. kvartal 2018 (hovedsakelig næring 09.1). I 4. kvartal 2019 gir dette hovedsakelig utslag i næringene 09.1 og næringer knyttet til cateringvirksomhet. Dette har gitt en ikke-reell nedgang i antall sysselsatte på sokkelen og en tilsvarende ikke-reell økning i andre fylker, i hovedsak Rogaland. Endringen omfatter om lag 6500 lønnstakere 4. kv. 2018 og 2000 lønnstakere 4. kv. 2019.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken