Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

10510: Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere, etter innvandreres landbakgrunn. 4. kvartal (F) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2019
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Måleenhet
Virksomheter:
virksomheter
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere:
indikator
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand:
indikator
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS:
indikator
Referansetid
Virksomheter:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters ansettelse av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS:
Tredje uka i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indikator=100 når andel innvandrere i virksomheten er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som virksomheten ligger i.
Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.
Virksomheter i næring 09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass får landkode av Enhetsregisteret, selv om arbeidet ofte foregår på sokkelen. Tidligere ble virksomheter SSB anså at tilhørte sokkelen omkodet, noe SSB nå har sluttet med. Dette har resultert i en justering som medfører at en rekke arbeidsforhold som tidligere var registrert på sokkelen er blitt plassert på fastlandet fra og med 4. kvartal 2018. Dette har dermed gitt en ikke reell nedgang i antall sysselsatte på sokkelen og en tilsvarende ikke-reell økning i andre fylker, i hovedsak Rogaland og Hordaland.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken