Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

10509: Årsverk i sosialtjenesten, etter utdanning (F) 2013 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
utdanning

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2016 omfatter tabellen kun årsverk i tilbud til personer med rusproblemer (KOSTRA-funksjon 243).
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken