Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10498: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU-skala 50 og 60 prosent), etter alder. Treårsperiode. Prosent (F) 2004-2006 - 2016-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Antall personer i gruppa, EU-skala 60 prosent:
personer
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent av median:
prosent
Antall personer i gruppa, EU-skala 50 prosent:
personer
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 50 prosent av median:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken