Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10498: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU-skala 50 og 60 prosent), etter alder. Treårsperiode. Prosent (F) 2004-2006 - 2016-2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
region
alder
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2006 , 2005-2007 , 2006-2008 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken