Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Til toppen

10442: Lønnsgrunnlag i privat sektor (mill. kr) (K) 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 3001 Halden , 3002 Moss ,

Valgt 0 av totalt 729

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

år

2013

Fordeling etter kommune 2011-2014 i tråd med de reglene som gjaldt for de årene (rapportert på kommunene hvor virksomhetene drev sin aktivitet). I rapporteringen til a-meldingen for 2015 ble ikke kommunene som virksomheten drev sin aktivitet i rapportert, bare hvilken arbeidsgiveravgiftssone aktiviteten ble utført i. På grunn av dette ble ikke lønnsgrunnlag fordelt etter kommune for 2015. Fra og med 2016 er regelen for arbeidsstedskommune endret, til å være lik virksomhetens forretningskommune. Tabellen etter kommune følger de nye reglene fra og med 2016. Lønnssum er endret til lønnsgrunnlag. Privat sektor inkluderer offentlig eide foretak.

2014

Fordeling etter kommune 2011-2014 i tråd med de reglene som gjaldt for de årene (rapportert på kommunene hvor virksomhetene drev sin aktivitet). I rapporteringen til a-meldingen for 2015 ble ikke kommunene som virksomheten drev sin aktivitet i rapportert, bare hvilken arbeidsgiveravgiftssone aktiviteten ble utført i. På grunn av dette ble ikke lønnsgrunnlag fordelt etter kommune for 2015. Fra og med 2016 er regelen for arbeidsstedskommune endret, til å være lik virksomhetens forretningskommune. Tabellen etter kommune følger de nye reglene fra og med 2016. Lønnssum er endret til lønnsgrunnlag. Privat sektor inkluderer offentlig eide foretak.