Grunnlag for arbeidsgiveravgift

10442: Lønnsgrunnlag i privat sektor (K) (mill. kr) 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 486 Valgte

Søk

arbeidsgiveravgiftssone

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.05.2019
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 325
hub@ssb.no

Måleenhet
Lønnsgrunnlag:
mill. kr
Referansetid
Lønnsgrunnlag:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2013
Fordeling etter kommune 2011-2014 i tråd med de reglene som gjaldt for de årene (rapportert på kommunene hvor virksomhetene drev sin aktivitet). I rapporteringen til a-meldingen for 2015 ble ikke kommunene som virksomheten drev sin aktivitet i rapportert, bare hvilken arbeidsgiveravgiftssone aktiviteten ble utført i. På grunn av dette ble ikke lønnsgrunnlag fordelt etter kommune for 2015. Fra og med 2016 er regelen for arbeidsstedskommune endret, til å være lik virksomhetens forretningskommune. Tabellen etter kommune følger de nye reglene fra og med 2016. Lønnssum er endret til lønnsgrunnlag.
2014
Fordeling etter kommune 2011-2014 i tråd med de reglene som gjaldt for de årene (rapportert på kommunene hvor virksomhetene drev sin aktivitet). I rapporteringen til a-meldingen for 2015 ble ikke kommunene som virksomheten drev sin aktivitet i rapportert, bare hvilken arbeidsgiveravgiftssone aktiviteten ble utført i. På grunn av dette ble ikke lønnsgrunnlag fordelt etter kommune for 2015. Fra og med 2016 er regelen for arbeidsstedskommune endret, til å være lik virksomhetens forretningskommune. Tabellen etter kommune følger de nye reglene fra og med 2016. Lønnssum er endret til lønnsgrunnlag.

Brukerveiledning for statistikkbanken