Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10442: Lønnsgrunnlag i privat sektor (mill. kr) (K) 2011 - 2022

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
Marianne Mellem, Statistisk sentralbyrå
+47 40811442
14.04.2023 08:00
Lønnsgrunnlag:
mill. kr
Lønnsgrunnlag:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 3001 Halden (2020-2023) , 3002 Moss (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 729

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

år

2013

Fordeling etter kommune 2011-2014 i tråd med de reglene som gjaldt for de årene (rapportert på kommunene hvor virksomhetene drev sin aktivitet). I rapporteringen til a-meldingen for 2015 ble ikke kommunene som virksomheten drev sin aktivitet i rapportert, bare hvilken arbeidsgiveravgiftssone aktiviteten ble utført i. På grunn av dette ble ikke lønnsgrunnlag fordelt etter kommune for 2015. Fra og med 2016 er regelen for arbeidsstedskommune endret, til å være lik virksomhetens forretningskommune. Tabellen etter kommune følger de nye reglene fra og med 2016. Lønnssum er endret til lønnsgrunnlag. Privat sektor inkluderer offentlig eide foretak.

2014

Fordeling etter kommune 2011-2014 i tråd med de reglene som gjaldt for de årene (rapportert på kommunene hvor virksomhetene drev sin aktivitet). I rapporteringen til a-meldingen for 2015 ble ikke kommunene som virksomheten drev sin aktivitet i rapportert, bare hvilken arbeidsgiveravgiftssone aktiviteten ble utført i. På grunn av dette ble ikke lønnsgrunnlag fordelt etter kommune for 2015. Fra og med 2016 er regelen for arbeidsstedskommune endret, til å være lik virksomhetens forretningskommune. Tabellen etter kommune følger de nye reglene fra og med 2016. Lønnssum er endret til lønnsgrunnlag. Privat sektor inkluderer offentlig eide foretak.