10180: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr) 2002 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

sektor

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2020
Kontakt
Dag Gausdal, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 82
dgd@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Beholdning av aksjer og andeler:
mill. kr
Beholdning av obligasjoner:
mill. kr
Disponerte utlån:
mill. kr
Referansetid
Beholdning av aksjer og andeler:
31.12.
Beholdning av obligasjoner:
31.12.
Disponerte utlån:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken