Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

10138: Brukarar av omsorgsstønad, etter alder (K) 2009 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K.3001 Halden , K.3002 Moss , K.3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000