Verdipapirer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09908: Innalandsk obligasjonsgjeld. Vegne nominelle rentesatsar på gjeld og emisjonar, etter låntakarsektor (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2014

Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
04.06.2015 10:00
Obligasjonsgjeld:
prosent
Emisjonar:
prosent
Obligasjonsgjeld:
31.12.
Emisjonar:
31.12.
Obligasjonsgjeld:
Løpende priser
Emisjonar:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle sektorar , Statens forretningsdrift , Statleg eigde aksjeselskap m.m. ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Låntakerne er inndelt etter en ny instisjonell sektorgruppering som er gyldig fra og med 2012. Det finnes historiske opplysninger om obligasjonsgjeld til og med 2011 der låntakerne er delt inn etter en tidligere institusjonell sektorgruppering under Avsluttede serier i tabell 06253.