Til toppen
09842: BNP og andre hovedstørrelser (kr per innbygger) 1970 - 2019
Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
pet@ssb.no

Måleenhet
Bruttonasjonalprodukt:
kr per innbygger
Bruttonasjonalinntekt:
kr per innbygger
Nasjonalinntekt:
kr per innbygger
Disponibel inntekt for Norge:
kr per innbygger
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
kr per innbygger
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2005-priser:
kr per innbygger
Referansetid
Bruttonasjonalprodukt:
01.01.
Bruttonasjonalinntekt:
01.01.
Nasjonalinntekt:
01.01.
Disponibel inntekt for Norge:
01.01.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
01.01.
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2005-priser:
01.01.
Pristype
Bruttonasjonalprodukt:
Løpende priser
Bruttonasjonalinntekt:
Løpende priser
Nasjonalinntekt:
Løpende priser
Disponibel inntekt for Norge:
Løpende priser
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
Løpende priser
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2005-priser:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 50 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tall fra og med 2018 er foreløpige.
statistikkvariabel
Bruttonasjonalprodukt
Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi.

Brukerveiledning for statistikkbanken