09842: BNP og andre hovedstørrelser (kr per innbygger) 1970 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
pet@ssb.no

Måleenhet
Bruttonasjonalprodukt:
kr per innbygger
Bruttonasjonalinntekt:
kr per innbygger
Nasjonalinntekt:
kr per innbygger
Disponibel inntekt for Norge:
kr per innbygger
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
kr per innbygger
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2005-priser:
kr per innbygger
Referansetid
Bruttonasjonalprodukt:
01.01.
Bruttonasjonalinntekt:
01.01.
Nasjonalinntekt:
01.01.
Disponibel inntekt for Norge:
01.01.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
01.01.
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2005-priser:
01.01.
Pristype
Bruttonasjonalprodukt:
Løpende priser
Bruttonasjonalinntekt:
Løpende priser
Nasjonalinntekt:
Løpende priser
Disponibel inntekt for Norge:
Løpende priser
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
Løpende priser
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2005-priser:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tall fra og med 2018 er foreløpige.
statistikkvariabel
Bruttonasjonalprodukt
Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi.

Brukerveiledning for statistikkbanken