Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09842: BNP og andre hovedstørrelser (kr per innbygger) 1970 - 2022

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
30.06.2023 08:00
Bruttonasjonalprodukt:
kr per innbygger
Bruttonasjonalinntekt:
kr per innbygger
Nasjonalinntekt:
kr per innbygger
Disponibel inntekt for Norge:
kr per innbygger
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
kr per innbygger
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2015-priser:
kr per innbygger
Bruttonasjonalprodukt:
01.01.
Bruttonasjonalinntekt:
01.01.
Nasjonalinntekt:
01.01.
Disponibel inntekt for Norge:
01.01.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
01.01.
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2015-priser:
01.01.
Bruttonasjonalprodukt:
Løpende priser
Bruttonasjonalinntekt:
Løpende priser
Nasjonalinntekt:
Løpende priser
Disponibel inntekt for Norge:
Løpende priser
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
Løpende priser
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2015-priser:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 53

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik. Tall fra og med 2021 er foreløpige.

statistikkvariabel

Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi.