Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09842: BNP og andre hovedstørrelser (kr per innbygger) 1970 - 2023

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
05.06.2024 08:00
Bruttonasjonalprodukt:
kr per innbygger
Bruttonasjonalinntekt:
kr per innbygger
Nasjonalinntekt:
kr per innbygger
Disponibel inntekt for Norge:
kr per innbygger
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
kr per innbygger
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2015-priser:
kr per innbygger
Bruttonasjonalprodukt:
01.01.
Bruttonasjonalinntekt:
01.01.
Nasjonalinntekt:
01.01.
Disponibel inntekt for Norge:
01.01.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
01.01.
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2015-priser:
01.01.
Bruttonasjonalprodukt:
Løpende priser
Bruttonasjonalinntekt:
Løpende priser
Nasjonalinntekt:
Løpende priser
Disponibel inntekt for Norge:
Løpende priser
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner:
Løpende priser
MEMO: Bruttonasjonalprodukt. Faste 2015-priser:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 54

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik. Tall fra og med 2022 er foreløpige. Tallet for bruttonasjonalprodukt per innbygger for 2022 ble rettet 08.01.2024 kl. 08.00.
Tall fra og med 2022 er foreløpige.

statistikkvariabel

Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi.