Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09823: Gjeld og renteutgifter for brukere (F) 1999 - 2022

Per Amund Aarstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 79
Diwakar Poudel, Statistisk sentralbyrå
+47 93 80 29 01
09.04.2024 08:00
Renteutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlige renteutgifter for brukere (kr):
kr
Gjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlig gjeld for brukere (kr):
kr
Brukere i alt:
personer
Brukere med 0-0,09 millioner kroner i gjeld:
personer
Brukere med 0,1-0,9 millioner kroner i gjeld:
personer
Brukere med 1-1,9 millioner kroner i gjeld:
personer
Brukere med 2-3,9 millioner kroner i gjeld:
personer
Brukere med 4 millioner kroner og mer i gjeld:
personer
Renteutgifter i alt (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnittlige renteutgifter for brukere (kr):
31.12.
Gjeld i alt (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnittlig gjeld for brukere (kr):
31.12.
Brukere i alt:
31.12.
Brukere med 0-0,09 millioner kroner i gjeld:
31.12.
Brukere med 0,1-0,9 millioner kroner i gjeld:
31.12.
Brukere med 1-1,9 millioner kroner i gjeld:
31.12.
Brukere med 2-3,9 millioner kroner i gjeld:
31.12.
Brukere med 4 millioner kroner og mer i gjeld:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Renteutgifter i alt (mill. kr) , Gjennomsnittlige renteutgifter for brukere (kr) , Gjeld i alt (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 31 Østfold , 32 Akershus ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000