Tjenestepensjoner

Til toppen

09746: Tjenestepensjoner, etter pensjonsplan, pensjonsordning og pensjonsinnretning (mill. kr) 2004 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og banker (kun forpliktelser). Omfatter ikke innskuddspensjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond.
Omfatter ca 65% av premieinnbetalinger til Statens pensjonskasse.
Omfatter livsforsikringsselskapenes forpliktelser knyttet til forsikringspensjon og pensjonskassenes premiereserve.
Fra og med 2015 skilles det ikke mellom individuelle pensjoner og innskuddspensjon i arbeidsforhold under pensjonsforpliktelser i banker.