Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09606: Samlet inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter hovedaktivitet, alder, kjønn og før/etter skatt (nominelle kroner) (avslutta serie) 1999 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

hovedaktivitet

Totalt 14 Valgte

Søk

alder

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

inntekt før/etter skatt Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.10.2012
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
nominelle kroner
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
nominelle kroner
Personer med beløp:
personer
Bosatte personer:
personer
Median-inntekt:
nominelle kroner
Referansetid
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
31.12.
Personer med beløp:
31.12.
Bosatte personer:
31.12.
Median-inntekt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

hovedaktivitet
Uføretrygdet med minsteytelse
Personer som mottar varig uførepensjon med et særtillegg.

Brukerveiledning for statistikkbanken