Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09606: Samlet inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter hovedaktivitet, alder, kjønn og før/etter skatt (nominelle kroner) (avslutta serie) 1999 - 2010

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntekt før/etter skatt
Må velges *
hovedaktivitet
alder
kjønn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

hovedaktivitet

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle personer , Pensjonister i alt , Alderspensjonist ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 60 år eller eldre , 60 år , 61 år ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

hovedaktivitet
Uføretrygdet med minsteytelse
Personer som mottar varig uførepensjon med et særtillegg.

Brukerveiledning for statistikkbanken