Arealbruk og arealressurser

09594: Arealbruk og arealressurser, etter arealklasser (km²) (K) 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

arealklasse Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2018
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5129
eev@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5084
jku@ssb.no

Margrete Steinnes, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1306
ste@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km2
Referansetid
Areal:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken gir så detaljerte tall som mulig for hver årgang, men vil også fange opp at datagrunnlagene blir mer fullstendige utover i perioden. Tabellene kan derfor ikke brukes til å beregne arealendringer mellom årgangene. Tabeller over arealendringer vil bli utført som egne analyser og bli publisert i egne tabeller.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken