Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09583: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) 1997K1 - 2024K1

Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
22.05.2024 08:00
Eierinteresser i konsern og -tilknyttet selskap, og andre aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
mill. kr
Obligasjoner og sertifikater:
mill. kr
Disponerte utlån:
mill. kr
Eierinteresser i konsern og -tilknyttet selskap, og andre aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
31.12.
Obligasjoner og sertifikater:
31.12.
Disponerte utlån:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 109

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000