Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

09583: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) 1997K4 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

selskapstype

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 90 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.05.2020
Kontakt
Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
kjh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Eierinteresser i konsern og -tilknyttet selskap, og andre aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
mill. kr
Obligasjoner og sertifikater:
mill. kr
Disponerte utlån:
mill. kr
Referansetid
Eierinteresser i konsern og -tilknyttet selskap, og andre aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
31.12.
Obligasjoner og sertifikater:
31.12.
Disponerte utlån:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken