Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

09532: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie) 2010 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 68 Omsetning og drift av fast eiendom , 69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting , 70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Fra og med referanseåret 2012 vil ikke data for variabelen «Anskaffelser ved finansiell leasing» være tilgjengelig for publisering