Godstransport på kysten

Til toppen
09518: Havnestatistikk. Anløp, etter havn, skipstype og flagg 2010K1 - 2020K2
Sist endret
16.09.2020
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Anløp av skip:
anløp
Bruttotonnasje:
bruttotonn
Referansetid
Anløp av skip:
Slutten av kvartalet
Bruttotonnasje:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
skipstype
havn
flagg
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 42 Valgte 1


Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
havn

Totalt 35 Valgte 0

Valgfri variabel
flagg

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 1. kvartal 2017 er anløpsstatistikken basert på data fra SafeSeaNet (SSN). Statistikken inkluderer nå bare godsskip over 300 bruttotonn, mens den i tidligere kvartaler inneholdt alle godsskip over 100 bruttotonn. Flere bulkskip (skipskode 2) faller i ny datakilde under skipstypen stykkgods- og andre tørrlastskip (skipskode 3). Konsekvensene for statistikken er at det på havnenivå vil det kunne være færre anløp, mens anløpt bruttotonnasje vil være mindre påvirket av ny datakilde for anløp. Omkoding av skipstyper fra SSN-data vil også medføre relativt flere anløp av stykkgods- og tørrlastskip, og relativt færre av bulkskip.
Før 1. kvartal 2015 inneholder tallene også innenriks fergetransport.
Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken