Godstransport på kysten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09518: Havneanløp per kvartal, etter skipstype, havn og flagg 2010K1 - 2023K3

Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
Henrik Eli Almaas, Statistisk sentralbyrå
+47 97 78 89 27
15.12.2023 08:00
Anløp av skip:
anløp
Bruttotonnasje:
bruttotonn
Anløp av skip:
Slutten av kvartalet
Bruttotonnasje:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 55

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tankskip , Bulkskip , Stykkgods-/andre tørrlastskip ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle rapporterte havner, kvartal , Fredrikstad (Borg) , Moss ,

Valgt 0 av totalt 35

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 1. kvartal 2017 er anløpsstatistikken basert på data fra SafeSeaNet (SSN). Statistikken inkluderer nå bare godsskip over 300 bruttotonn, mens den i tidligere kvartaler inneholdt alle godsskip over 100 bruttotonn. Flere bulkskip (skipskode 2) faller i ny datakilde under skipstypen stykkgods- og andre tørrlastskip (skipskode 3). Konsekvensene for statistikken er at det på havnenivå vil det kunne være færre anløp, mens anløpt bruttotonnasje vil være mindre påvirket av ny datakilde for anløp. Omkoding av skipstyper fra SSN-data vil også medføre relativt flere anløp av stykkgods- og tørrlastskip, og relativt færre av bulkskip. Før 1. kvartal 2015 inneholder tallene også innenriks fergetransport. Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken. Fra og med 1. kvartal 2020 publiserer SSB anløpstall for alle skipstyper registrert av Kystverket. Før 1. kvartal 2020 ble det kun publisert anløpstall for godsskip (tankskip, bulkskip, stykkgodsskip og offshoreskip). Fra og med 1. kvartal 2021 inkluderer Kristiansand havn, Mandal havn og Båly (Lindesnes) i statistikken Fra og med 1. kvartal 2023 er Kragerø havn inkludert i statistikken.