Til toppen
09455: Bruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat, etter grupper av låntakarsektorar. Talet på emisjonar og emisjonsbeløp (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12
Sist endret
24.05.2016
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Talet på emisjonar:
emisjonar
Emisjonar (pålydande verdi) (mill. kr):
mill. kr
Emisjonar (marknadsverdi) (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Talet på emisjonar:
Slutten av månaden
Emisjonar (pålydande verdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Emisjonar (marknadsverdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
verdipapirtype
Må velges *
låntakarsektor
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 52 Valgte 1

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

låntakarsektor

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kjelde: Verdipapirsentralen og skjema frå innalandske emittenter som legg ut lån i utlandet.
Låntakarane er delt inn etter ein ny institusjonell sektorgruppering som er gyldig frå og med 2012. Det finst opplysningar om tal og pålydande verdier på emisjonar i Noreg og utlandet i september - desember 2011 der låntakarane er delt inn etter ein tidlagare institusjonell sektorgruppering under Avslutta seriar i tabell 06558, 06560, 03658 og 03744.

Brukerveiledning for statistikkbanken