Til toppen

09455: Bruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat, etter grupper av låntakarsektorar. Talet på emisjonar og emisjonsbeløp (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011M09 , 2011M10 , 2011M11 ,

Valgt 1 av totalt 52

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

låntakarsektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle sektorar , Bankar , Andre finansielle føretak ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Verdipapirsentralen og skjema frå innalandske emittenter som legg ut lån i utlandet. Låntakarane er delt inn etter ein ny institusjonell sektorgruppering som er gyldig frå og med 2012. Det finst opplysningar om tal og pålydande verdier på emisjonar i Noreg og utlandet i september - desember 2011 der låntakarane er delt inn etter ein tidlagare institusjonell sektorgruppering under Avslutta seriar i tabell 06558, 06560, 03658 og 03744.

Brukerveiledning for statistikkbanken