09455: Bruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat, etter grupper av låntakarsektorar. Talet på emisjonar og emisjonsbeløp (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

verdipapirtype Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

låntakarsektor

Totalt 10 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 52 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.05.2016
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Talet på emisjonar:
emisjonar
Emisjonar (pålydande verdi) (mill. kr):
mill. kr
Emisjonar (marknadsverdi) (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Talet på emisjonar:
Slutten av månaden
Emisjonar (pålydande verdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Emisjonar (marknadsverdi) (mill. kr):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kjelde: Verdipapirsentralen og skjema frå innalandske emittenter som legg ut lån i utlandet.
Låntakarane er delt inn etter ein ny institusjonell sektorgruppering som er gyldig frå og med 2012. Det finst opplysningar om tal og pålydande verdier på emisjonar i Noreg og utlandet i september - desember 2011 der låntakarane er delt inn etter ein tidlagare institusjonell sektorgruppering under Avslutta seriar i tabell 06558, 06560, 03658 og 03744.

Brukerveiledning for statistikkbanken