Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09343: Samlet inntekt og inntekt etter skatt for bosatte personer 60-90 år, etter fødselsår og kjønn. Gjennomsnitt og median (avslutta serie) 1999 - 2009

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fødselsår
Må velges *
kjønn
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Samlet inntekt i løpende kroner, gjennomsnitt , Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 1. desil , Samlet inntekt i løpende kroner, median ,

Valgt 1 av totalt 13

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 11

fødselsår

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1909 , 1910 , 1911 ,

Valgt 0 av totalt 50


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken