Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09343: Samlet inntekt og inntekt etter skatt for bosatte personer 60-90 år, etter fødselsår og kjønn. Gjennomsnitt og median (avslutta serie) 1999 - 2009

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
09.02.2012 10:00
Samlet inntekt i løpende kroner, gjennomsnitt:
kr
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
kr
Samlet inntekt i løpende kroner, median:
kr
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
kr
Samlet inntekt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
kr
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
kr
Samlet inntekt i 2009-kroner, median:
kr
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
kr
Inntekt etter skatt i løpende kroner, gjennomsnitt:
kr
Inntekt etter skatt i løpende kroner, median:
kr
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
kr
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, median:
kr
Bosatte personer:
personer
Samlet inntekt i løpende kroner, gjennomsnitt:
31.12.
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
31.12.
Samlet inntekt i løpende kroner, median:
31.12.
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
31.12.
Samlet inntekt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
31.12.
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
31.12.
Samlet inntekt i 2009-kroner, median:
31.12.
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
31.12.
Inntekt etter skatt i løpende kroner, gjennomsnitt:
31.12.
Inntekt etter skatt i løpende kroner, median:
31.12.
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
31.12.
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, median:
31.12.
Bosatte personer:
31.12.
Samlet inntekt i løpende kroner, gjennomsnitt:
Løpende priser
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
Løpende priser
Samlet inntekt i løpende kroner, median:
Løpende priser
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
Løpende priser
Samlet inntekt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
Faste priser
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
Faste priser
Samlet inntekt i 2009-kroner, median:
Faste priser
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
Faste priser
Inntekt etter skatt i løpende kroner, gjennomsnitt:
Løpende priser
Inntekt etter skatt i løpende kroner, median:
Løpende priser
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
Faste priser
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, median:
Faste priser
Samlet inntekt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
2009
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
2009
Samlet inntekt i 2009-kroner, median:
2009
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
2009
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
2009
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, median:
2009
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Samlet inntekt i løpende kroner, gjennomsnitt , Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 1. desil , Samlet inntekt i løpende kroner, median ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Født 1909 , Født 1910 , Født 1911 ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000