Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09342: Samlet inntekt og inntekt etter skatt for bosatte personer 60 år og eldre, etter alder og kjønn. Gjennomsnitt og median (avslutta serie) 1999 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

alder

Totalt 38 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.02.2012
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Samlet inntekt i løpende kroner, gjennomsnitt:
kr
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
kr
Samlet inntekt i løpende kroner, median:
kr
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
kr
Samlet inntekt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
kr
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
kr
Samlet inntekt i 2009-kroner, median:
kr
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
kr
Inntekt etter skatt i løpende kroner, gjennomsnitt:
kr
Inntekt etter skatt i løpende kroner, median:
kr
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
kr
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, median:
kr
Bosatte personer:
personer
Referansetid
Samlet inntekt i løpende kroner, gjennomsnitt:
31.12.
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
31.12.
Samlet inntekt i løpende kroner, median:
31.12.
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
31.12.
Samlet inntekt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
31.12.
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
31.12.
Samlet inntekt i 2009-kroner, median:
31.12.
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
31.12.
Inntekt etter skatt i løpende kroner, gjennomsnitt:
31.12.
Inntekt etter skatt i løpende kroner, median:
31.12.
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
31.12.
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, median:
31.12.
Bosatte personer:
31.12.
Pristype
Samlet inntekt i løpende kroner, gjennomsnitt:
Løpende priser
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
Løpende priser
Samlet inntekt i løpende kroner, median:
Løpende priser
Samlet inntekt i løpende kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
Løpende priser
Samlet inntekt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
Faste priser
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
Faste priser
Samlet inntekt i 2009-kroner, median:
Faste priser
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
Faste priser
Inntekt etter skatt i løpende kroner, gjennomsnitt:
Løpende priser
Inntekt etter skatt i løpende kroner, median:
Løpende priser
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
Faste priser
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, median:
Faste priser
Basisperiode
Samlet inntekt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
2009
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 1. desil:
2009
Samlet inntekt i 2009-kroner, median:
2009
Samlet inntekt i 2009-kroner, øvre grenseverdi i 9. desil:
2009
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, gjennomsnitt:
2009
Inntekt etter skatt i 2009-kroner, median:
2009
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken