Aktivitet i sentrumssoner

Til toppen
09281: Sentrumssoner (K) 2000 - 2019
Sist endret
26.09.2019
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Måleenhet
Sentrumssoner:
sentrumssoner
Areal av sentrumsområder (km²):
km²
Busette:
personar
Tilsette:
personar
Bedrifter:
bedrifter
Referansetid
Sentrumssoner:
1.1.
Areal av sentrumsområder (km²):
1.1.
Busette:
1.1.
Tilsette:
1.1.
Bedrifter:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det er gjort justeringar i metoden for å avgrense sentrumssoner. Dermed er det eit brot i statistikken frå og med 2014.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken