Aktivitet i sentrumssoner

09281: Sentrumssoner (K) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.09.2019
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Måleenhet
Sentrumssoner:
sentrumssoner
Areal av sentrumsområder (km²):
km²
Busette:
personar
Tilsette:
personar
Bedrifter:
bedrifter
Referansetid
Sentrumssoner:
1.1.
Areal av sentrumsområder (km²):
1.1.
Busette:
1.1.
Tilsette:
1.1.
Bedrifter:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det er gjort justeringar i metoden for å avgrense sentrumssoner. Dermed er det eit brot i statistikken frå og med 2014.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken