Satellittregnskap for turisme

09266: Sysselsetting i reiselivsnæringene (F) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

reiselivsnæring

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.04.2020
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer (1 000):
1 000 personer
Referansetid
Sysselsatte personer (1 000):
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen etterfølger tabell 05931. Det er brudd etter 2011 pga. hovedrevisjonen 2014. Det er brudd etter 2016 pga. hovedrevisjonen 2019.
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
reiselivsnæring
Transport
Transport: består av persontransporttjenester, utleie av transportmidler mv og reisebyråvirksomhet mv.
Kultur og underholdning
Kultur og underholdning: består av fornøyelsesparker, sirkus, museumstjenester mv. samt turistrelatert virksomhet innen sport og idrett.

Brukerveiledning for statistikkbanken