Satellittregnskap for turisme

Til toppen

09265: Hovedstørrelser for reiselivsnæringene (mill. kr) (F) 2011 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
hovedstørrelse
Må velges *
reiselivsnæring

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel

hovedstørrelse

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

reiselivsnæring


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen etterfølger tabell 05930. Det er brudd etter 2011 pga. hovedrevisjonen 2014. Det er brudd etter 2016 pga. hovedrevisjonen 2019.
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
reiselivsnæring
Transport
Transport: består av persontransporttjenester, utleie av transportmidler mv og reisebyråvirksomhet mv.
Kultur og underholdning
Kultur og underholdning: består av fornøyelsesparker, sirkus, museumstjenester mv. samt turistrelatert virksomhet innen sport og idrett.

Brukerveiledning for statistikkbanken