Satellittregnskap for turisme

09265: Hovedstørrelser for reiselivsnæringene (mill. kr) (F) 2011 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

hovedstørrelse Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

reiselivsnæring

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.03.2019
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser:
mill. kr
Referansetid
Løpende priser:
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen etterfølger tabell 05930. Det er brudd etter 2011 pga. hovedrevisjonen 2014.
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
reiselivsnæring
Transport
Transport: består av persontransporttjenester, utleie av transportmidler mv og reisebyråvirksomhet mv.
Kultur og underholdning
Kultur og underholdning: består av fornøyelsesparker, sirkus, museumstjenester mv. samt turistrelatert virksomhet innen sport og idrett.

Brukerveiledning for statistikkbanken