Satellittregnskap for turisme

Til toppen

09265: Hovedstørrelser for reiselivsnæringene (mill. kr) (F) 2011 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen etterfølger tabell 05930. Det er brudd etter 2011 pga. hovedrevisjonen 2014. Det er brudd etter 2016 pga. hovedrevisjonen 2019. De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

reiselivsnæring

Transport

Transport: består av persontransporttjenester, utleie av transportmidler mv og reisebyråvirksomhet mv.

Kultur og underholdning

Kultur og underholdning: består av fornøyelsesparker, sirkus, museumstjenester mv. samt turistrelatert virksomhet innen sport og idrett.

år

2017

Tallene for 2017 ble rettet 5. mars 2021 kl. 08.00.