Utenrikshandel med varer

09226: Eksport av råolje (via skip og rørledninger) og naturgass i gassform, etter land 1971 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

varegruppe Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

land

Totalt 263 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 47 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2018
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4277
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi (mill. kr):
mill. kr
Mengde 1 (tonn):
tonn
Mengde 2 (1 000 fat, 1 000 SM3):
1 000 fat, 1 000 SM3
Referansetid
Verdi (mill. kr):
31.12.
Mengde 1 (tonn):
31.12.
Mengde 2 (1 000 fat, 1 000 SM3):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier, skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel i denne perioden. Null (0) i feltene kan også å bety at verdien er mindre enn en halv av brukte enhet. Når feltene er markert med kolon (:), betyr det at tallene grunnet konfidensialitet ikke kan publiseres.
For råolje har vi mengde kun i tonn for årene før 1988.

All eksporten av norsk råolje som går i rør til Teesside og Sullom Voe er i den offisielle statistikken registrert med bestemmelsesland Storbritannia. Etter at denne ustabiliserte råoljen har gjennomgått en fraksjoneringsprosess, der man skiller den i komponentene stabilisert råolje, etan, propan og butan blir den skipet videre, og vi får en ny landfordeling. Fraksjoneringsprosessen medfører at noe av råoljen går bort, derav ulike totaltall. Skipninger av råolje har i denne tabellen kun tall tilbake til 2007.

For mer informasjon, se Om statistikken.

Denne tabellen oppdateres kun ved publisering av endelige tall. Disse tallene offentliggjøres to ganger. Første gang i mai påfølgende år. Deretter blir de korrigerte endelige tallene publisert i mai ett år senere.

Grunnet mangelfull landinformasjon endret vi fra 2013 publiseringen av landfordelte tall for eksport av naturgass. Fra og med 2013 publiserer SSB en landfordeling basert på rørledningenes landingspunkt.
land
PS Palestina (2013-)
Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

Brukerveiledning for statistikkbanken