09190: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Ujustert og sesongjustert 1978K1 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

makrostørrelse Velg minst en verdi

Totalt 51 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 160 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.02.2018
Kontakt
Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4834
pet@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Prisindekser, sesongjustert (2015=100):
indeks
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
prosent
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
prosent
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Faste 2015-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Prisindekser, sesongjustert (2015=100):
Slutten av kvartalet
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Slutten av kvartalet
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Slutten av kvartalet
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Målemetode
Løpende priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Faste 2015-priser (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Prisindekser, sesongjustert (2015=100):
Forløp (periodesum)
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Forløp (periodesum)
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Forløp (periodesum)
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Forløp (periodesum)
Pristype
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Prisindekser, sesongjustert (2015=100):
Faste priser
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Faste priser
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Faste priser
Kalenderjustert
Løpende priser (mill. kr):
Nei
Faste 2015-priser (mill. kr):
Nei
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Prisindekser, sesongjustert (2015=100):
Ja
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Ja
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Ja
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Sesongjustert
Løpende priser (mill. kr):
Nei
Faste 2015-priser (mill. kr):
Nei
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Faste 2015-priser, sesongjustert (mill. kr):
Ja
Prisindekser, sesongjustert (2015=100):
Ja
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Ja
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Ja
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.
Seriene i faste priser er kjeda volumtall fra basisåret og bakover, og fastpristall fra basisår og fremover. Additivitet i komponentene i volum forekommer kun f.o.m. basisår.

Brukerveiledning for statistikkbanken