Nasjonalregnskap

Til toppen

09190: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Ujustert og sesongjustert 1978K1 - 2021K3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Løpende priser (mill. kr) , Faste 2019-priser (mill. kr) , Løpende priser, sesongjustert (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978K1 , 1978K2 , 1978K3 ,

Valgt 1 av totalt 175

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner , ¬ Konsum i husholdninger , ¬¬ Varekonsum ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige. Seriene i faste priser er kjeda volumtall fra basisåret og bakover, og fastpristall fra basisår og fremover. Additivitet i komponentene i volum forekommer kun f.o.m. basisår.